Razpis za občinske štipendije je končan

datum: 28.10.2015
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je letos prvič razpisala občinske štipendije. Z njimi želi mladim omogočiti takšno izobrazbo, ki jim bo omogočala lažji vstop na trg dela in jih spodbuditi k šolanju za poklice, ki jih v občini primanjkuje. Aktivno vključevanje občine v štipendijsko politiko izhaja iz izvedbenega načrta strategije za mlade, ki ga je občinski svet sprejel februarja letos.

Občina je razpisala dve štipendiji za študij deficitarnih poklicev in dejansko sta prišli dve vlogi – ena za logopeda in ena za zdravnika. Za deset razpisanih štipendij dijakom in študentom iz socialno in ekonomsko šibkejših družin je prispelo 22 vlog. Dodatno spodbudo želi občina dati šolajoči mladini še z nagradami za izjemne uspehe dijakov in študentov. Za prvo leto so predvidene štiri nagrade, prispelo pa je 14 vlog.

Komisija bo zdaj pregledala vloge in preverila, če izpolnjujejo pogoje, nakar bo po točkovnem sistemu upravičencem štipendije tudi podelila.