Ukinitev javnega dobra v k.o. Ajdovščina (parcela 1167/10)

datum: 11.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina z odločbo ukinja javno dobro na nepremičnini v k.o. Ajdovščina, ki ne funkcionira več kot javno dobro v splošni rabi.

Odločba o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ajdovščina (parcela 1167/10)