Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Velikih Žabljah

datum: 19.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine v k.o. Velike Žablje.

Številka: 35024-30/2015-2

Datum: 19.11.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št. 1817/1 k.o. 2394 Velike Žablje za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 9,00 m ter širini 0,50 m in za poseganje napušča v dolžini 4,00 m in v širini 0,30 m kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. *45/2 in 46/1, obe k.o. 2394 Velike Žablje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - Velike Žablje