Javno naročilo Sanacija nosilnih stebrov objekta Stadion Ajdovščina

datum: 01.12.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja javno naročilo za sanacijo nosilnih stebrov objetka Stadion Ajdovščina.

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Sanacija nosilnih stebrov objekta Stadion Ajdovščina.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

Oznaka naročnika: 4301-37/2015.

Ponudniki lahko naročniku postavljate vprašanja le pisno, preko Portala javnih naročil. Odgovori na vprašanja, zastavljena do 16. 12. 2015, bodo pripravljeni do 18. 12. 2015.

Razpisna dokumentacija Sanacija stebrov objekta Stadion Ajdovščina

Popis del

Načrt gradbenih konstrukcij - PZI 

PZI risbe

Reference - izjava

Popis del - dopolnitev

Kapa na nosilcih