Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 03.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Vipavski Križ, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja kabelskega električnega voda.

Številka: 35024-34/2015-2

Datum: 30.11.2015 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parcelah št. 978/12, 2793, obe k.o. 2391 Vipavski Križ, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelskega električnega voda v skupni dolžini 44,00 m ter širini 0,50 m kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 978/13 k.o. 2391 Vipavski Križ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera