Namera za sklenitev neposredne pogodbe v k.o. Vipavski Križ (obrtna cona Pod železnico)

datum: 16.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

 

 

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013, 50/2014 in 14/15 – ZUUJFO)) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe, s katero bo odsvojila parcele in solastniške deleže, njihovemu dejanskemu posestniku

parc. št.

k.o. 2391 Vipavski Križ

površina v m2

3550/6

9

3549/3

38

3548/3

260

3535/11

685

3717/8

120

3534/1

51

3717/2

247

3717/1

233

3535/2

392

3535/3

9

3717/5

11

3717/9

16

3718/15

1

in

Parc. št.

k.o. 2391 Vipavski Križ

Površina parcele v m2

Solastniški

delež OA

Površina glede na solastniški delež OA (zaokroženo na m2)

3547/3

92

100/179

51

3544/3

351

260/504

181

3541/3

109

43/150

31

3538/5

176

44/226

34

ter sočasno (od subjekta, ki mu odsvaja zgoraj navedeno premoženje) pridobila parcele in solastniške deleže na premoženju, ki ga potrebuje zaradi javne infrastrukture:

parc. št.

k.o. 2391 Vipavski Križ

površina

v m2

3546/4

82

3543/4

313

3542/4

321

3540/4

227

3539/14

407

3535/17

43

3535/15

26

3535/13

45

 

in

 

Parc. št.

k.o. Vipavski Križ

Površina parcele

Solastniški delež, ki ga Občina pridobiva.

Površina glede na solastniški delež ki ga Občina pridobiva

3547/4

87

79/179

38

3544/4

154

244/504

75

3541/4

41

107/150

29

3538/6

50

182/226

40

 

pri čemer bo stranka pogodbe, ki pridobiva več (474m2), poravnala razliko v metrih, kar pa vrednostno ne presega 20.000 €.

Pogodba bo sklenjena preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Nekatere izmed parcel, ki so predmet te pogodbe še niso pravnomočno vpisane v kataster, zato je nameri priložena grafika- elaborat.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:

Datum:   15.12.2015

Namera za sklenitev neposredne pogodbe - k.o. Vipavski Križ