Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Skrilje

datum: 18.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Skrilje.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami)) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe, s katero bo zamenjala nepremičnino parc. št.  1241/8  k.o. Skrilje , površine 11 m2 za nepremičnino parc. št. 1045/5 k.o. Skrilje, površine 11m2, po kateri poteka kategorizirana cesta. Ocenjena vrednost vsake izmed parcel je 30€/m2.

Vsaka izmed strank nosi stroške in davščine glede zemljišča, ki ga pridobiva.

Rok za prijavo interesentov na objavljeno namero je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po opravljenih pogajanjih, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r. 

Številka: 478-38/2014-8

Datum:   18.12.2015

Namera - menjava k.o. Skrilje