Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Ajdovščina

datum: 15.02.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi, za namene glasbenega udejstvovanja mladih.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

namero:

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostor št. 6 (19 m2), v prvem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za namene glasbenega udejstvovanja mladih.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 3- let. Odpovedni rok je  2 meseca, brez navajanja razlogov

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Župan

Tadej Bečanin l.r.

Številka:  3528-28/2015-4

Datum:    15. 2. 2016

Namera - pogodba o uporabi