Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 25.02.2016
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

Številka: 403-1/2016
Datum: 25.2.2016

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015) in pooblastila Občina Vipava št. 302-1/2016 z dne 10. 2. 2016 Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.
 

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. Krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0.

2. Višina subvencije:
- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je višina subvencije 39.650 evrov;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je višina subvencije 39.650 evrov. 

3. Najnižja kreditna masa:
- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je najnižja kreditna masa 500.000 evrov;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je najnižja kreditna masa 225.000 evrov.

4. Odplačilna doba:
- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je odplačilna doba 5 let;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je odplačilna doba 10 let.

5. Moratorij na odplačevanje kredita: do 31. 12. 2016.

6. Stroški odobritve: do 75 evrov ne glede na višino kredita.

7. Stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

b. Krediti za investicije v kmetijstvu

8. Ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0.

9. Višina subvencije:
- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je višina subvencije 11.000 evrov;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je višina subvencije 4.000 evrov.

10. Najnižja kreditna masa:
- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je kreditna masa 140.000 evrov;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je kreditna masa 25.000 evrov.

11. Odplačilna doba:
- za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 evrov je odplačilna doba 5 let;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 evrov je odplačilna doba 10 let.

12. Moratorij na odplačevanje kredita: do 31. 12. 2016.

13. Stroški odobritve: do 75 evrov ne glede na višini kredita. 

14. Stroški vodenja kredita: brez stroškov vodenja.

c. Stanovanjski krediti

15. Ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0.

16. Višina subvencije: 87.300,00 evrov.

17. Najnižja kreditna masa: 700.000 evrov. 

18. Odplačilna doba: 10 let.

19. Moratorij na odplačevanje kredita: ni moratorija.

20. Stroški odobritve: do 75 evrov, ne glede na višini kredita.

21. Stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila. Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina do 3. 3. 2016.

Z bankami, ki bodo oddale izjave, bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorci pogodb so priloge povabilu.


Občina Ajdovšcina

Povabilo bankam k sodelovanju