Namera za neposredno sklenitev najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina, za namene spravila drv

datum: 11.04.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za neposredno sklenitev najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina, za potrebe spravila drv.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda interesentom v najem del parc. št. 578 k.o. Ajdovščina, za namene spravila drv.

Izklicna mesečna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in znaša 0,5€/m2.

Z interesenti za najem bo sklenjena pogodba po poteku 15 dni od objave te namere

 

  ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3502-66/2015

               3502-67/2015

               3502-70/2015

               3502-71/2015

               3502-72/2015

               3502-73/2015

               3502-74/2015

               3502-4/2016

               

Datum:   11.4.2016                                                                                                     

Namera - shranjevanje drv