Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Ajdovščina - javni poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

datum: 06.05.2016
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja javni poziv promotorjem, ki so zainteresirani za javno-zasebno partnerstvo pri izvedbi projekta Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Ajdovščina.

 V  skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Ajdovščina kot javni partner (v nadaljevanju: naročnik) poziva vse zainteresirane osebe, promotorje, kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občine Ajdovščina«.

Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v objektih Občine Ajdovščina  z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja v svojih javnih objektih, navedenih v nadaljevanju.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, navedenimi v točki 7.

Ogled objektov je mogoč po predhodni najavi na e-naslov alenka.kobol@ajdovscina.si do 18. 5. 2016 do 15:00 ure.

Vloge morajo prispeti na naslov javnega partnerja najkasneje do 23. 5. 2016 do 10. ure. 

OGLED OBJEKTOV: Obveščamo zainteresirane ponudnike, da je ogled objektov predviden v ponedeljek, 16.5.2016 ob 9h. Začetek ogledov je predviden v Športnem centru Police, nato sledijo objekti osnovnih šol in nazadnje ogled objekta občinske uprave in prostorov na Gregorčičevi 20.

Najavo ogleda prosim sporočite na naslov alenka.kobol@ajdovscina.si

 

Javni poziv promotorjem - Energetska sanacija in prenova javnih stavb občine Ajdovščina 

Dokumentacija za Javni poziv promotorjem 

Študija ogrevanja: 

IDZ strojne instalacije ogrevanja 

Primerjalna študija ogrevanja