Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Lokavec

datum: 09.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Lokavec, za potrebe izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega omrežja.

Številka: 35024-8/2016-8

Datum: 5.5.2016 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 2992 k.o. 2381 Lokavec:

-       služnostna pravica poseganja vodovoda v dolžini 2,00 m in širini od 0.50  ter v skupni površini 1,00 m2;

na parceli št. 2988/2 k.o. 2381 Lokavec:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje priključka fekalne kanalizacije v dolžini 1,00 m in širini 0,50 m ter v skupni površini 0,5 m2;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje dostopa na parcelo v dolžini 8,00 m in dolžini 1,25 m ter v skupni površini 10,0 m2;

 

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 2565, 2553/12 in 2553/13, vse k.o. 2381 Lokavec.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera