Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Gojače

datum: 23.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Gojače.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku zahodni del parc. št. 1479/1, k.o. Gojače, cca 5000 m², ob cerkvi sv. Pavla.

Pogodbeno razmerje za uporabo zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za dobo 5. let. Odpovedni rok je 2 meseca, brez navajanja razlogov.

Uporabnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, v kolikor bi do njih prišlo.

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-80/2016-3

Datum:   23. 5. 2016   

Namera