Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Kamnje

datum: 23.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Kamnje, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 4/2 k.o. 2388 Kamnje:

-       služnostna pravica poseganja vodovoda v dolžini 3,14 m in širini od 0,50  ter v skupni površini 1,57 m2;

na parceli št. 2325/9 k.o. 2388 Kamnje:

-       služnostna pravica poseganja vodovoda v dolžini 3,91 m in širini od 0,50  ter v skupni površini 1,95 m2;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje elektrovoda v zemeljski izvedbi v dolžini 3,91 m in širini 0,50 m ter v skupni površini 1,95 m2;

na parceli št. 2327 k.o. 2388 Kamnje:

-       služnostna pravica poseganja vodovoda v dolžini 4,08 m in širini od 0.50  ter v skupni površini 2.04 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 7/7 k.o. 2388 Kamnje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera