Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Kovk

datum: 03.06.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Kovk, na nepremičnini v lastni Občine.

Številka: 35024-30/2016-2

Datum: 2.6.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št. 82/108 k.o. 2371 Kovk za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelskega električnega voda v dolžini 107,55 m ter širini 1,50 m in vodovoda v dolžini 115,89 m in širini 1,50 m, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parcel št. 82/6 in 82/7, obe k.o. 2371 Kovk.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera