Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šturje

datum: 06.06.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šturje, za potrebe izgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

 Številka: 35024-32/2016-2

Datum: 6. 6. 2016

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 1656/3 k.o. 2380 Šturje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje priključka elektrovoda v zemeljski izvedbi v dolžini 18,00 m in širini od 0,50  ter v skupni površini 9,00 m2;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje priključka vodovoda v dolžini 14,50 m in širini od 0,50  ter v skupni površini 7,25 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1292/4 k.o. 2380 Šturje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-3/2014 z dne 11.11.2014

Podžupan

Mitja TRIPKOVIĆ

Namera