Rezultati občinskih javnih razpisov iz področja družbenih dejavnosti

datum: 01.07.2016
kategorija: Javni razpisi

V nadaljevanju so objavljeni rezultati javnih razpisov Občine Ajdovščina iz področja družbenih dejavnosti.

 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih, invalidnih in drugih neprofitnih organizacij v letu 2016

Rezutlati javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina v letu 2016

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov v letu 2016

Rezutlati javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa 2016 

Rezultat razpisa za subvencijo obrestne mere za najete stanovanjske kredite: Proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere za najete stanovanjske kredite trenutno zadoščajo za odobritev subvencije prvim 22. upravičencem uvrščenim na prednostno listo A. Rezultati razpisa bodo ob spremembah sproti posodobljeni.