Javno naročilo: Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja Para

datum: 01.07.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja Para.

  Javno naročilo Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko  JN003275/2016-B01, objavljeno1. 7. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 18. 7. 2016, do 9. ure.  

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 11. 7. 2016, do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija za javno naročilo Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para

Popisi del 

ESPD obrazec 

Priloge, dodane 7. julija: 

Popravljen popis 

Pregledna karta 

Situacija kanalizacije 1. del 

Situacija kanalizacije 2. del 

Obrazci docx

POPRAVLJENI POPISI DEL (11. 7. 2016): 

Popisi - kanalizacija Dobravlje