Sprememba natečajnih rokov

datum: 12.08.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina podaljšuje rok za oddajo natečajnih elaboratov območja Ceste 5. maja v Ajdovščini.

Številka: 43028-045/2016

Datum: 8. 8. 2016

Naročnik Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 1. odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, ZJN-3) izdaja naslednji

Sklep

o spremembi natečajnih rokov za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje javnih površin območja Ceste 5. maja v Ajdovščini.

Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do vključno 12. 9. 2016 do 15. ure.

Župan

Tadej Beočanin