Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šturje

datum: 16.08.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šturje.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnine parc. št. 211/11 (373m2), 202/13 (141m2) in 204/8 (100m2) vse k.o. Šturje.

Nepremičnine se prodajajo po ceni 25€/m2 neto +DDV oz. višji ceni doseženi v pogajanjih, v kolikor bi bilo interesentov za nakup več.

Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

V tem roku lahko osebe, ki so zainteresirane za nakup, podajo svojo  prijavo.

 

 ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-122/2016

Datum:   16. 8 .2016

Namera - neposredna prodajna pogodba v k.o. Šturje