Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Planina

datum: 19.08.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Planina, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja vodovoda.

Številka: 35024-42/2016-2

Datum: 17. 8. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 2152/1 k.o. 2399 Planina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega električnega voda v dolžini 36,43 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 35,37 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telekomunikacijskega voda v dolžini 45,06 m in širini 0,50 m;

na parceli št. 2155/1 k.o. 2399 Planina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telekomunikacijskega voda v dolžini 13,27 m in širini 0,50 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 632/2 k.o. 2399 Planina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-3/2014

z dne 11.11.2014

Podžupan

Mitja Tripković

Namera - služnostna pravica v k.o. Planina