Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Črniče

datum: 22.08.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Črniče.

Številka: 35024-43/2016-2

Datum: 22. 8. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine, in sicer

na parceli š. 1699/1 k.o. 2384 Črniče:

 - služnostna pravica za izvedbo drenaže z vgradnjo cevi, dolžine 6 m in širine 0,5 m ter podesta 1,6 m X 1 m, na skrajnem zahodu parcele 1699/1 k.o. Črniče, neposredno ob meji z *218, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *218, za nedoločen čas.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - služnostna pravica Črniče