Javno naročilo: Izvedba arheoloških raziskav v starem mestnem jedru Kastra v Ajdovščini

datum: 02.09.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izvedba arheoloških raziskav v starem mestnem jedru Kastra v Ajdovščini.

Javno naročilo Izvedba arheoloških raziskav v starem mestnem jedru Kastra v Ajdovščini je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava, pod številko JN005158/2016-W01, objavljeno 2. 9. 2016. 

  Rok za oddajo ponudbe je 23. 9. 2016, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 15. 9. 2016 do 12. ure.  

Razpisna dokumentacija 

Kulturnovarstveni pogoji 

Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev 

Poročilo o geofizikalni raziskavi 

Popis del 

Situacija