Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Velike Žablje

datum: 05.09.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Velike Žablje, za potrebe izgradnje, obnovo in vzdrževanje strešnega napušča.

Številka: 35024-48/2016-2

Datum: 1. 9. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 1344/2 k.o. 2394 Velike Žablje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje strešnega napušča v dolžini 6,00 m in širini 1,00 m;

kot izhaja iz grafične priloge v rumeni barvi, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1354/4 k.o. 2394 Velike Žablje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-3/2014

z dne 11.11.2014

Podžupan

Mitja Tripković

Namera z grafično prilogo