Javno naročilo: Nakup vozila za potrebe ekipe prve pomoči

datum: 15.09.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup vozila za potrebe ekipe prve pomoči.

 Javno naročilo Nakup vozila za potrebe ekipe prve pomoči je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN005480/2016-W01, objavljeno 14. 9. 2016. 

Rok za oddajo ponudbe je 27. 9. 2016, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 19. 9. 2016, do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija