Namera o neposredni prodaji lesa

datum: 29.09.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa v k.o. Gojače.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) na spletni strani http://www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 886/1 k.o. 2385 Gojače, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2507-A016/16, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 13 dreves robinija, 16 dreves črnega gabra in 14 dreves malega jesena, les katerih se proda. Proda se neto količina 1,76 m³, ocenjena vrednost lesa je 42,94 € z DDV.

Posel bo sklenjen po 15-dnevnem roku objave te namere.

 Župan

Tadej Beočanin

 

Številka: 3502-81/2016

Datum:  29. 9. 2016

 Namera o neposredni prodaji lesa