Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Dobravlje in kanalizacijski sistem

datum: 29.09.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Dobravlje in kanalizacijski sistem.

 Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Dobravlje in kanalizacijski sistem.  je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN005834/2016-W01, objavljeno 29. 9. 2016.

Rok za oddajo ponudbe je 10.10. 2016, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 5. 10. 2016, do 12. ure.

NAROČNIK OBVEŠČA PONUDNIKE, DA JE PODALJŠAL ROK ZA ODDAJO PONUDBE NA 17. 10. 2016, DO 9. URE. Posledično je spremenjen tudi rok za odpiranje ponudb - glejte objavo na portalu Javnih naročil JN005834/2016-K01

Razpisna dokumentacija 

Projektna dokumentacija 

Situacija 

Docx obrazci