Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Šturje

datum: 07.11.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Šturje.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1. Občina Ajdovščina  neposredno odda del prostora v stavbi št. 301, ki stoji na parc. št. 384/9 k.o. Šturje, ki v naravi predstavlja skladišče oz. pomožni prostor v izmeri 65,85 m2, na naslovu Cesta IV. Prekomorske 61 C, naslednjim subjektom v souporabo:

-Zavodu za šport Ajdovščina, Mladinskemu centru Hiša mladih Ajdovščina (1/6 prostora, cca dolžine 2,5m in širine 3m, cca 8m2);

- Mladinskemu svetu Ajdovščina (1/6 prostora, cca dolžine 2,5m in širine 3m, cca 8m2);

- Medobčinskemu društvu prijateljev mladine Ajdovščina (6 prostora, cca dolžine 2,5m in širine 3m, cca 8m2);

2. Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se bo sklenilo za dobo 2 let. Odpovedni rok, ki se bo določil bo 3 mesece, brez navajanja razlogov. Uporabnina se ne bo zaračunavala, saj so izpolnjeni pogoji za  brezplačno uporabo, zaračunali se bodo le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo dogovorjeni z pogodbo o uporabi.

3. Pogodba bo sklenjena  po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

  ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-7/2016

Datum:    7. 11. 2016

Namera