Izvajanje zimske službe v sezoni 2016/2017 - preostali sklopi

datum: 24.11.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb na javno naročilo Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni 2016/2017.

 Javno naročilo »Izvajanje zimske službe v sezoni 2016/2017« je objavljeno na portalu javnih naročil, pod številko JN007445/2016-W01 , objavljeno 24. 11. 2016 - povezava na objavo. 

Rok za oddajo ponudb je 29. 11. 2016, do 9. ure. 

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko portala javnih naročil, do vključno 28. 11.  2016, do 10. ure.

Razpisna dokumetnacija 

Seznam cest