Namera za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k.o. Črniče

datum: 22.12.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k.o. Črniče.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v zakup zainteresiranemu zakupniku nepremičnino parc. št. 2370 k.o. Črniče, v izmeri 349 m².

Pogodbeno razmerje za uporabo zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas. Odpovedni rok je 2 meseca, brez navajanja razlogov.

Izklicna mesečna najemnina za prostor bo določena skladno z veljavno zakonodajo – izkustveno na podlagi Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo ali cenitvijo sodno zapriseženega cenilca.

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-79/2016

Datum:   22. 12. 2016                     

Namera