Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

datum: 03.02.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina naznanja, da se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II (OPPN Ribnik SB II). Gradivo bo javno razgrnjeno od 3. februarja 2017 do vključno 7. marca 2017. Javna obravnava bo v sejni sobi Občine Ajdovščina potekala v torek, 7. marca 2017, ob 16. uri.

 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Ribnik SB II: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II

OPPN Ribnik SB II - kazalo dopolnjenega osnutka OPPN 

OPPN Ribnik SB II - povzetek besedila 

OPPN Ribnik SB II - povzetek - risbe 

Ribnik 1 - izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; 

Ribnik 2 - izsek iz kartografske dokumentacije prostorskega plana

Ribnik 3 - območje OPPN 

Ribnik 4 - širša situacija 

Ribnik 5 - zazidalna situacija 

Ribnik 6 - infrastruktura 

Ribnik 6a - infrastruktura 

Ribnik 7 - varstva 

Ribnik 8 - načrt parcelacije