Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Selo

datum: 28.02.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Selo, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja kabelske kanalizacije.

Številka: 35024-17/2017-2

Datum: 28. 2. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 723/127 k.o. 2387 Selo:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 21,0 m in širini 0,5 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 21,0 m in širini 0,5 m;

kot izhaja iz grafične priloge (v rumeni barvi), v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 644 k.o. 2387 Selo.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-3/2014 z dne 11.11.2014

Podžupan

Mitja Tripković

Namera z grafično prilogo