Občinsko ocenjevanje vina 2017

datum: 02.03.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina vabi vinarje s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina k sodelovanju na občinskem ocenjevanju vin 2017. Namen občinskega ocenjevanja vin je promocija domačega vinogradništva in vinarstva.

 Najviše ocenjena vina v posameznih kategorijah bodo prejela listine odličnosti. Župan Občine Ajdovščina bo izmed vin, ki bodo prejela listine odličnosti, na priporočilo ocenjevalne komisije izbral županovo vino 2017. 

Občina bo od prejemnikov listin odličnosti odkupila določeno količino vin za pogostitve na svojih dogodkih.

Pogoji za sodelovanje na občinskem ocenjevanju vin 2017:

Na ocenjevanju lahko sodelujejo vsi vinarji, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, imajo dovoljenje za stekleničenje vin ter stalni naslov bivališča na območju občine Ajdovščina.

Na ocenjevanje bodo sprejeta vina sort, ki so v sortnem izboru za Vipavsko dolino ter so pridelana kot vina normalnih trgatev. Pri belih vinih pridejo v poštev vina letnikov 2015 in 2016, pri rdečih vinih pa letniki od 2011 naprej.

Vsak vinar mora zagotavljati najmanj 200 steklenic (0,75 l) vina po vzorcu, ki morajo biti opremljene z lastno etiketo, skladno s pravilniki o označevanju vina.

Posamezni vinogradnik lahko na ocenjevanje prijavi največ pet (5) vzorcev, za vsak vzorec pa je potrebno dostaviti najmanj tri (3) steklenice.

Potek občinskega ocenjevanja vin 2017

Ocenjevalno komisijo v večjem delu sestavljajo usposobljeni strokovnjaki. Ocenjevanju lahko v omejenem številu prisostvujejo tudi vinarji, in sicer največ dva do trije – prvi, ki se bodo prijavili organizatorju. Njihova ocena ne šteje, namen tovrstnega sodelovanja je pridobivanje izkušenj pri ocenjevanju vin.

Ocenjevanje vina bo potekalo anonimno, vendar sledljivo, za kar poskrbi organizator ocenjevanja.

Ocenjevanje je za pridelovalce brezplačno, o ocenah svojih vin bodo po opravljenem ocenjevanju obveščeni po pošti.

Listino odličnosti bosta prejeli praviloma po dve najviše ocenjeni vini v vsaki od petih kategorij:

- vina iz domačih sort pinela in zelen,

- ostala bela vina zadnjega ali predzadnjega letnika,

- rose vina,

- rdeča vina zadnjega ali predzadnjega letnika,

- ostala rdeča vina

Županovo vino bo izbrano izmed vin, ki bodo prejela listino odličnosti. Izbor bo na podlagi priporočila ocenjevalne komisije opravil župan Občine Ajdovščina.

Sprejem vzorcev in termini

Vzorci se bodo sprejemali na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, v delovnem času, do konca marca 2017.

Ocenjevanje vin bo potekalo predvidoma 6. aprila, podelitev listin odličnosti in razglasitev županovega vina pa bo potekala 12. aprila, v prostorih hotela Gold Club. Listine odličnosti bo podelil župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin.

 

Številka: 081-1/2017-1

Datum: 2. 3. 2017

Občina Ajdovščina 

Občinsko ocenjevanje vina 2017