Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za Komunalno infrastrukturo za PC Pod železnico – 2. faza

datum: 31.03.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Komunalna infrastruktura za PC Pod železnico – 2. faza.

Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo za PC Pod železnico - 2. faza, je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN002499/2017-W01, objavljeno 30. 3. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 20. 4. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 10. 4. 2017, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Popis del

Projekti

Obrazci docx

Popravek točke 2.8