Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina

datum: 19.04.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

  NAMERO  

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostor št. 6 (bivši sanitarni prostori), v drugem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za namene glasbenega udejstvovanja.  

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 3- let. Odpovedni rok je  2 meseca, brez navajanja razlogov  

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.  

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina. 

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.  

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.  

Številka:  3528-14/2016-9

Datum:    19. 4. 2017  

Namera