Javno naročilo: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017

datum: 26.04.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017«.

 Javno naročilo »Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ajdovščina v letu 2017« je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN004325/2017-W01, objavljeno 26. 4. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 15. 5. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 9. 5. 2017, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Program vzdrževanja gozdnih cest