Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 12.05.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina, za prostor v Rizzatovi vili.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v najem prostor št. 8, v izmeri cca 20,80 m2 in prostor št. 11, v izmeri cca 8,60 m2 na naslovu Goriška cesta 17 (Rizzatova vila).

Občina Ajdovščina bo izvedla javni razpis z objavo Namere o sklenitvi neposredne pogodbe, ki se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina. Izklicna mesečna najemnina za prostor bo določena skladno s Pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo.

Najemno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za mesečni najem.

V skladu z željo in potrebami najemnika se bo lahko v okviru najemnega razmera oddala v souporabo tudi sejna soba.

Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas in zakonskim odpovednim rokom.

Sklep izvede Občina Ajdovščina z objavo namere iz 2. točke, nadalje pa KSD d.o.o. s sklenitvijo pogodbe.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-7/2017

Datum:   11. 5. 2017             

Namera