Namera za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Gojače

datum: 12.05.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Gojače.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v zakup zainteresiranemu zakupniku južni del nepremičnine parc. št. 886/1 k.o. Gojače, v izmeri 25.150 m².

Pogodbeno razmerje za uporabo zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za obdobje  5 let. Odpovedni rok je 3 mesece.

Letna zakupnina se določi v skladu s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v zakup (Uradni list RS št. 31/08). 

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-14/2017-10

Datum: 11. 5. 2017 

Namera