Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina

datum: 01.06.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina, za potrebe izgradnje kabelske kanalizacije.

Številka: 35024-50/2017-3

Datum: 1. 6. 2017 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine, in sicer na:

parc. št. 1029 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 32m površina:  16 m2

parc. št. 1030 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 19m površina:  9,5 m2

parc. št. 1031 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 65m površina:  32,5 m2

parc. št. 1032 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 2m površina:  1 m2

parc. št. 1033 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 12m površina:  6 m2

parc. št. 1034 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 3m površina:  1,5 m2

parc. št. 1035 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 80m površina:  40 m2

parc. št. 1036 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 35m površina:  17,5 m2

parc. št. 1045-1 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 77m površina:  38,5 m2

parc. št. 1047-1 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 20m površina:  10 m2

parc. št. 1048-1 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 23m površina:  11,5 m2

parc. št. 1049 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 20m površina:  10 m2

parc. št. 1050 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 33m površina:  16,5 m2

parc. št. 1051 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 22m površina:  11 m2

parc. št. 1716-1 k.o. 2392 - Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 15m površina:  7,5 m2

parc. št. 1717-4 k.o. 2392 – Ajdovščina - kabelska kanalizacija širina: 0,5 m dolžina: 16m površina:  8 m2,

zaradi izgradnje kabelske kanalizacije. Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za čas obratovanja kabelske kanalizacije v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo