Javno naročilo: Ureditev varne šolske poti OŠ Šturje, cesta R1-207/1413 Col - Ajdovščina

datum: 19.06.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Ureditev varne šolske poti v OŠ Šturje, cesta R1-207/1413 Col - Ajdovščina«.

Javno naročilo "Ureditev varne šolske poti v OŠ Šturje, cesta R1-207/1413 Col - Ajdovščina" je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN006072/2017-W01, z dne 19. 6. 2017.

Rok za oddajo ponudb je do 18. 7. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 5. 7. 2017, do 12. ure.

 

Dokumentacija JN

Popis

Načrt električnih instalacij

Elaborat zapore ceste

Varnostni načrt

 Naročnik objavlja popravek popisa

Popis - 6. 7. 2017

Popravek obrazca 4.8.

Seznam referenc ponudnika