Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ajdovščina

datum: 04.07.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ajdovščina, na parceli, ki v naravi ne predstavlja javnega dobra. Javno dobro se ukinja z namenom nadaljnjega pravnega prometa s temi nepremičninami.

 Odločba o ukintivi javnega dobra