Storitve zavarovanja za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

datum: 18.07.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Storitve zavarovanja za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021«.

Javno naročilo "Storitve zavarovanja za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021" je dne 18. 7. 2017 poslal obvestilo o naročilu v objavo na portal javnih naročil, pod zap. št. objave JN006952/2017-B01 in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod zap št. objave 2017/S 138-283372.

Rok za oddajo ponudb je do 4. 9. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 21. 8. 2017, 12. ure.

Dokumentacija JN

Vzorec pogodbe

Priloga št. 1

Priloga št. 2

Priloga št. 3

Priloga št. 4

Priloga št. 5

Priloga št. 6

Priloga št. 7

ESPD

Naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije, št. objave na portalu javnih naročil JN006952/2017-K01.

Popravek dokumentacije JN 1

Naročnik 22. 8. 2017 objavlja spremembo dokumentacije in prilog, na portalu javnih naročil je objavil tudi spremembo roka za postavljanje vprašanj, in sicer do 24. 8. 2017, do 12. ure. Rok za oddajo ponudb je naročnik spremenil do 7. 9. 2017, do 9. ure, rok za odpiranje ponudb pa spremenil na 7. 9. 2017, ob 9.30, kot izhaja iz objave pod zap. št. JN006952/2017-K02, z dne 25. 8. 2017.

Popravek dokumentacije JN 2

Popravljen vzorec pogodbe

Škodni rezultat in rezerve

Popravek za Sklop 13

Popravek za sklop 16

Popravek za sklop 18

Naročnik je podaljšal rok zapostavljanje vprašanj na portalu javnih naročil do 1. 9. 2017, do 9. ure, kot izhaja iz objave pod zap št. JN006952/2017-K03, z dne 25. 8. 2017.

Naročnik je spremenil zahtevo glede roka veljavnosti ponudbe, in sicer zahteva, da namesto do 31. 10. 2017, velja do 31. 12. 2017, za kar je objavil tudi ustrezno spremembo objavljeno pod. zap. št. JN006952/2017-K04, z dne 30. 8. 2017.

Obrazci v Word formatu

Obrazec 1

Obrazec 2

Obrazec 4

Obrazec A 2

Naročnik objavlja še zadnje popravke dokumentacije JN.

Popravki 31. 8. 2017