Javno naročilo: Gradnja športnega igrišča Stomaž

datum: 03.08.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Gradnja športnega igrišča Stomaž«.

Javno naročilo "Gradnja športnega igrišča Stomaž" je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN007297/2017-W01, z dne 3. 8. 2017.

Rok za oddajo ponudb je do 31. 8. 2017, do 10. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 22. 8. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

PGD - elektro instalacije

PZI - elektro instalacije

PGD - gradbene konstrukcije

PZI - gradbene konstrukcije

PGD - zunanja ureditev

PZI - zunanja ureditev

Popisi