Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina

datum: 15.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostor št. 2 (18 m2), v prvem nadstropju stavbe bivše vojašnice Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za društvene namene.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo treh let. Odpovedni rok je dva meseca, brez navajanja razlogov

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

Pogodba bo  sklenjena preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Župan

Tadej Beočaninl.r.

Številka:  3528-13/2017-4

Datum:    15. 9. 2017

Namera z grafično prilogo