Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina

datum: 18.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k. o. Ajdovščina za oddajo prostora v stavbi bivše vojašnice na Vipavski cesti.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku prostor št. 2 (18m2), v prvem nadstropju stavbe bivše vojašnice Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, za društvene namene.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 3 - let. Odpovedni rok je 2 meseca, brez navajanja razlogov.

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

Pogodba bo  sklenjena preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

Župan

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-17/2017-4

Datum:    18. 10. 2017

Namera