Namera za sklenitev neposredne pogodbe o najemu pokrite tržnice

datum: 20.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o najemu pokrite tržnice v Ajdovščini.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

1. Občina Ajdovščina odda v najem zainteresiranemu najemniku prostor pokrite tržnice, ID znak: posamezni del stavbe 446 k.o. Ajdovščina, v pritličju stavbe na naslovu Lokarjev drevored 10, 5270 Ajdovščina, zmanjšano za površino, ki predstavlja rimsko kopalnico in sanitarije, skupno cca 122,54m2 tržničnega prostora.

2. Prostor se oddaja za namene izvajanja dejavnosti prodaje živil, zato se na objavljeno namero lahko prijavijo subjekti, ki izpolnjujejo navedeni pogoj.

3. Pogodbeno razmerje za najem oz. uporabo prostora se sklepa za dobo, ki traja še en mesec po uveljavitvi Odloka o  prodaji izven prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina, ki je na dan izdaje tega sklepa v fazi sprejemanja.

4. V primeru potreb Občine Ajdovščina po tem prostoru je odpovedni rok 3 mesece.

5. Najemnina se določi skladno s Pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Ur. l. RS, št.31/2008).

6. Pogodbo v imenu Občine Ajdovščina sklene KSD Ajdovščina, po poteku 15 dni od objave te namere.

 

Številka: 3528-18/2017-4

Datum:  20. 11. 2017

Župan 

Tadej BEOČANIN l.r.

Namera