Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina

datum: 26.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine v k. o. Ajdovščina.

Številka: 35024-78/2017-2

Datum: 26. 10. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine, in sicer

na parceli št.  1717/4   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 4,95 m in širini 0,50 m ter jaška s premerom 625 mm;

na parceli št. 1722  k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 191,54 m in širini 0,5 m ter treh jaškov s premerom 625 mm;

na parceli št.  480   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 65,12 m in širini 0,50 m ter jaška s premerom 625 mm;

na parceli št.  470   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 41,90 m in širini 0,50 m ter jaška s premerom 625 mm;

na parceli št.  481/2   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 13,02 m in širini 0,50 m;

na parceli št.  555   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 124,93 m in širini 0,50 m ter treh  jaškov s premerom 625 mm;

na parceli št.  1721/2   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 84,98 m in širini 0,50 m ter treh  jaškov s premerom 625 mm;

na parceli št.  1725   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 178,95 m in širini 0,50 m šestih jaškov s premerom 625 mm;

na parceli št.  594/3   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 70,93 m in širini 0,50 m ter treh  jaškov s premerom 625 mm;

na parceli št.  604/1   k. o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 104,00 m in širini 0,50 m ter treh  jaškov s premerom 625 mm;

kot je vse prikazano na priloženi skici, za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo