Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Vrtovin

datum: 01.12.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k. o. Vrtovin, na nepremičnini, ki ni v splošni rabi, temveč zasebni.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra v k. o. Vrtovin