Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina

datum: 11.12.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina, za namene izgradnje, obnove in vzdrževanja kabelske kanalizacije.

Številka: 35024-88/2017-2

Datum: 11. 12. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine, in sicer

na parceli št.  1275/7   k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 2,20 m in širini 0,50;  

na parceli št. 1275/10 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 46,50 m in širini 0,5 m;

na parceli št.  1275/9 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 6,30 m in širini 0,50 m; 

na parceli št.  1275/26 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 132,50 m in širini 0,50 m ter jaška s premerom 625 mm;

na parceli št.  1275 /22   k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 37,70 m in širini 0,50 m;

na parceli št.  1275/17 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 36,40 m in širini 0,50 m;

na parceli št.  1275 /16   k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 95,10 m in širini 0,50 m ter jaška s premerom 625 mm;

na parceli št.  1275 /37 k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 90,80 m in širini 0,50 m, ter  dveh jaškov s premerom 625 mm;

na parceli št.  1275 /36   k.o. 2392 Ajdovščina:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije v dolžini 183,50 m in širini 0,50 m ter jaška s premerom 625 mm;         

kot je vse prikazano na priloženi skici, za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo