Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

datum: 15.12.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za solastniški delež do 1/125 nepremičnine parc. št. 2326/5 k.o. 2391 Vipavski Križ. Ocenjena vrednost solastniškega deleža nepremičnine je 244,80 EUR neto. Kupec plača davek.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim kupcem, sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-201/2017

Datum:   15. 12. 2017

Namera z grafično prilogo